Khống chế dưới 100 đầu mối xuất khẩu gạo

31/05/2012

Bộ NNPTNT vừa chính thức có ý kiến về việc khống chế số lượng đầu mối tham gia xuất khẩu gạo và sự tham gia lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp FDI.

Bộ này cho rằng, hàng năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 7 triệu tấn gạo, nhưng có tới hơn 200 doanh nghiệp tham gia, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh. Trong đó, chỉ có 50 doanh nghiệp hàng đầu (chiếm 90% lượng gạo xuất khẩu), các doanh nghiệp còn lại thực hiện hợp đồng rất nhỏ, dẫn đến chất lượng hàng hóa, giá cả xuất khẩu không được kiểm soát.
Bộ NNPTNT đề xuất cần phải khống chế đầu mối xuất khẩu gạo dưới 100 doanh nghiệp.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác