E-NEWS tháng - sản phẩm mới của Trung tâm Thông tin NNPTNT

25/05/2006

Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Trung tâm Thông tin PTNNNT đã nỗ lực phát triển các hoạt động truyền thông và thông tin phục vụ công tác nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT và chuyển tải các kết quả nghiên cứu của Viện đến Bộ Nông nghiệp và các đơn vị, cá nhân quan tâm. Trung tâm Thông tin PTNNNT đã phát triển ấn phẩm Bản tin Phát triển&Hội nhập hàng tháng đề cập đến các vấn đề vĩ mô ở tầm chiến lược được các độc giả xa gần đón nhận và ủng hộ.

Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Trung tâm Thông tin PTNNNT đã nỗ lực phát triển các hoạt động truyền thông và thông tin phục vụ công tác nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT và chuyển tải các kết quả nghiên cứu của Viện đến Bộ Nông nghiệp và các đơn vị, cá nhân quan tâm. Trung tâm Thông tin PTNNNT đã phát triển ấn phẩm Bản tin Phát triển&Hội nhập hàng tháng đề cập đến các vấn đề vĩ mô ở tầm chiến lược được các độc giả xa gần đón nhận và ủng hộ.| Hiện nay, sau một thời gian thử nghiệm Trung tâm đã phát triển ấn phẩm E-NEWS hàng tuần đề cập những tin tức cập nhật và quan trọng nhất liên quan đến các vấn đề trong nông nghiệp nông thôn. Bản tin E-NEWS tuần được gửi rộng rãi đến các cơ quan trong Bộ Nông nghiệp, địa phương, các hiệp hội, đơn vị kinh doanh….Tiếp theo các sản phẩm kể trên, Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn bắt đầu phát triển E-NEWS hàng tháng gồm có các chủ đề chính như sau:

- Tin tức: tin tức quan trọng trong tháng

- Sự kiện&vấn đề: các phân tích và nhận định

- Quản trị kinh doanh: Các kỹ năng về quản trị và những kinh nghiệm thực tế thương trường

- Thuật ngữ kinh tế: Giới thiệu các thuật ngữ liên quan đến kinh tế thị trường và hội nhập

- Các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và kinh doanh nông sản

Trung tâm rất mong nhận được những nhận xét, góp ý về nội dung, hình thức của bản tin e-news để phục vụ các độc giả ngày càng tốt hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi theo địa chỉ email agroinfo@ipsard.gov.vn hoặc trangtiencong@ipsard.gov.vn.


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC