TUYỂN CÁN BỘ HÀNH CHÍNH

09/07/2012

Trong Chương trình Hợp tác công tư về phát triển nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế, thông qua Chương trình cà phê bền vững toàn cầu, Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH) – Hà Lan hỗ trợ Nhóm đối tác công tư về cà phê tiến hành một số cải cách thể chế ngành hàng nhằm phát triển ngành cà phê bền vững. Mục tiêu là tăng tỷ lệ cà phê bền vững lên 25% trên tổng sản lượng năm 2015 và tăng khả năng ứng phó của người trồng cà phê.

Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững IDH sẽ tiến hành kí hợp đồng với Viện Chính sách  và Chiến lược PTNNNT  nhằm thực hiện hoạt động “Cải cách thể chế tổ chức ngành cà phê Việt Nam”.
Nhằm triển khai các hoạt động của chương trình, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT cần tuyển 01 cán bộ hành chính .
NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 
Cán bộ hành chính có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Quản lý hồ sơ, tài liệu, giấy tờ của hoạt động
- Chuẩn bị các bản kế hoạch và báo cáo tiến độ dưới sự hướng dẫn của Điều phối viên Thể chế
- Điều phối thực hiện các công việc theo kế hoạch thống nhất với Điều phối viên Thể chế và Cán bộ truyền thông
- Theo dõi và báo cáo tiến độ các hoạt động thực hiện theo kế hoạch thống nhất giữa nhóm điều phối và các đầu mối thực hiện
- Chuẩn bị hậu cần cho các chuyến công tác, họp, hội thảo, thực địa...
- Những công việc khác theo phân công của Điều phối viên Thể chế.
CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM
- Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị văn phòng, ngoại ngữ.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các dự án có yếu tố nước ngoài.
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo (đặc biệt là kĩ năng nghe và viết).
 THỜI GIAN 
- Thời gian làm việc 10 ngày/(tháng) kể từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013.
Hồ sơ dự tuyển xin gửi theo địa chỉ: info@agro.gov.vn
Thời gian nhận hồ sơ từ 9 – 20/7/2012
Chỉ liên hệ và mời phỏng vấn đối với các ứng viên có hồ sơ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng
IPSARD

Tin khác