THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ IN ẤN

06/02/2012

Kính gửi: ……………………………………………………………………………..
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT có nhu cầu thực hiện việc in ấn báo cáo “ Nghiên cứu mô hình liên kết nông dân – doanh nghiệp tại cánh đồng mẫu lớn đồng bằng Sông Cửu Long ” với nội dung như sau :
Mô tả sản phẩm:
·         Qui cách sản phẩm :
- Kích thước: 16 x 24, 180 trang cả bìa
- Bìa: In 04 màu 01 mặt, giấy C230 gms.
- Ruột : In 04 màu 02 mặt, giấy C 120 gms 
- Gia công: Bìa cán bóng, keo gáy , xén thành phẩm
·         Số lượng sản phẩm : 500 quyển
·         Giấy phép xuất bản : 01 lần
Thời gian thực hiện: Tháng 02/2012
Địa chỉ liên hệ :                          
Lê Thị Kim Chung
Trung tâm Thông tin PTNNNT
Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04 39725153
Thời gian nhận báo giá trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo.  

Tin khác