Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các BQL rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Nhà nước

14/09/2016

Ngày 13/9/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Nhà nước.

Trong hơn 20 năm qua, Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy định về việc khoán rừng, đất lâm nghiệp, vườn cây và mặt nước nuôi trồng thủy sản tập trung ở 02 Nghị định của Chính phủ là Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 và Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005. Tuy nhiên, các nghị định trên vẫn còn một số tồn tại và bất cập khi triển khai thực hiện ở các địa phương trong thời gian qua.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước thay thế 02 nghị định nêu trên.

Quang cảnh Hội thảo

Được sự hỗ trợ của Dự án quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông (MRLG), Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO) thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã phối hợp với Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến của đại diện các các công ty nông lâm nghiệp, các tổ chức nghiên cứu, các chuyên gia có kinh nghiệm về công tác giao khoán về dự thảo Nghị định thay thế.

Mục tiêu của Hội thảo hôm nay là tư vấn, góp ý tực tiếp vào dự thảo Nghị định mới về khoán rừng và đất rừng nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả, hướng tới mục tiêu quản trị đất tốt và đảm bảo quyền lợi, sinh kế của các đối tượng nhận khoán đặc biệt là hộ nông dân nghèo và dân tộc thiểu số. 

AGROINFO


Tin khác