THƯ MỜI BÁO GIÁ

22/11/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

 CUNG CẤP DỊCH VỤ IN ẤN

 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị quan tâm

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Trong khuôn khổ hoạt động “Nghiên cứu trường hợp điển hình về lao động trẻ em trong hộ gia đình nông nghiệp tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam” do FAO tài trợ, hoạt động dự kiến in ấn Báo cáo Nghiên cứu trường hợp điển hình về lao động trẻ em trong hộ gia đình nông nghiệp tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam”. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn báo cáo gửi báo giá, nội dung chi tiết như sau:

Thiết kế bìa và ruột, in ấn “Báo cáo nghiên cứu trường hợp điển hình về Lao động trẻ em trong hộ gia đình nông nghiệp tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam” với nội dung sau:

Chất liệu: Bìa giấy couches bóng 200, ruột giấy couches 150.

- Bìa cán bóng mờ

- Nội dung: Báo cáo khoảng dưới 90 trang, in 02 mặt, in màu

- Kích thước 21 cm x 30 cm

- Số lượng: 250 quyển

Hạn chót nhận báo giá là ngày 25 tháng 11 năm 2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bùi Thị Thu Hằng, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0973095087;   Email: hang.btt.ipsard@gmail.com

 


Tin khác