Đề nghị sửa một số văn bản của Trung ương về xây dựng nông thôn mới

20/09/2023

Đại diện các sở, ngành cũng đề nghị Trung ương xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ Hà Tĩnh nguồn kinh phí để thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn NTM theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 20/9, đoàn công tác Viện chính sách chiến lược và Phát triển nông nghiệp nông thôn có buổi làm việc với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh về phối hợp khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Hà Tĩnh. Cùng dự làm việc có đại diện một số sở, ngành liên quan.

Đề nghị sửa một số văn bản của Trung ương về xây dựng nông thôn mớiVăn phòng Điều phối NTM tỉnh Ngô Đình Long báo cáo với đoàn công tác Trung ương.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, hệ thống các cơ chế, chính sách, kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Hà Tĩnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện 6/6 chương trình chuyên đề; phân bổ chi tiết nguồn vốn thực hiện các chương trình.

Hà Tĩnh được Bộ NN&PTNT phê duyệt các mô hình thuộc các Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình du lịch nông thôn trong xây dựng NTM. Ngoài ra, tỉnh đang hoàn thiện các nội dung đề xuất Trung ương thí điểm mô hình tại thôn Minh Hòa, xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên) thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn.

Đại diện Sở TN&MT đề xuất sửa đổi một số chỉ tiêu, tiêu chí môi trường

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM như: hệ thống văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình ở cấp Trung ương chậm ban hành; một số nội dung, tiêu chí của Bộ tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2025 ở mức cao hơn nên trong quá trình thực hiện một số địa phương gặp khó khăn, cần thời gian và nguồn lực, như: xã NTM nâng cao, xã đạt chuẩn kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM; tổ chức bộ máy và biên chế của văn phòng điều phối NTM các cấp...

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Ngô Đình Long: Đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh, sửa đổi hoặc ban hành quyết định thay thế Quyết định số 1920/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của văn phòng điều phối NTM các cấp theo hướng cần xác định rõ vị trí pháp lý của tổ chức văn phòng điều phối NTM; quy định rõ cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tạo sự đồng bộ, thống nhất hệ thống văn phòng NTM các cấp trên toàn quốc.

Đại diện các sở, ngành cũng đề nghị Trung ương xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh nguồn kinh phí để thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn NTM theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị sửa đổi các nội dung chỉ tiêu, tiêu chí phù hợp với thực tiễn như: mô hình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đa giá trị; ứng dụng chuyển đổi số truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt tập trung, tiêu chí thu nhập; điểm vui chơi cho người già trẻ em... Một số văn bản của Trung ương về xây dựng NTM cần sửa đổi, hướng dẫn cụ thể, sát thực tiễn để tổ chức thực hiện thuận lợi.

Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp Nguyễn Ngọc Luân phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn chính sách nông nghiệp Nguyễn Ngọc Luân ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến nêu cụ thể, sát với thực tiễn ở địa phương. Viện chính sách chiến lược và phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ tiếp thu, tham mưu với Bộ NN&PTNT bổ sung, chỉnh sửa, ban hành trong thời gian tới.

Trong chương trình công tác tại Hà Tĩnh, đoàn công tác Viện chính sách chiến lược và phát triển nông nghiệp nông thôn sẽ đi thực tế để nắm bắt tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí NTM; đánh giá thực trạng thương mại nông sản qua biên giới; những đề xuất, kiến nghị của địa phương tại huyện Hương Sơn và đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025”.


baohatinh.vn

Tin khác