Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về triển khai Chiến lược PTLN VN 2006 - 2020

25/04/2007

Ngày 13 tháng 03 năm 2007, tại Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Cao Đức Phát có buổi làm việc với Cục Lâm Nghiệp về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 2006 - 2020. Nội dung chi tiết của Ý kiến chỉ đạo xem tại file đính kèm.

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 2006 - 2020


Tin khác