Hội thảo "Lâm nghiệp Cộng đồng và Giảm nghèo tại Việt Nam"

31/10/2007

Hội thảo do Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn nhân lực Cộng đồng (CECAD) tổ chức trong khuôn khổ dự án Lâm nghiệp Cộng đồng và Giảm nghèo tại Việt Nam do Quỹ Ford tài trợ.

- Thời gian: Từ 8h đến 12h, ngày 31 tháng 10 năm 2007

- Địa điểm: Phòng họp, Khách sạn Quân đội 33C, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Khẳng định sự tham gia: trước ngày 24/10/2007. Liên hệ với bà Vũ Kim Dung 04.8570539 số máy lẻ 0 hoặc 04.5376825 số máy lẻ 0 

 

Hội thảo do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, trong khuôn khổ chương trình hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc Vụ Viện Trung Quốc.

- Thời gian: 02 ngày, 30 và 31 tháng 10 năm 2007, bắt đầu từ 8h30

- Địa điểm: Hội trường 3D (tầng 3) - Viện Khoa học xã hội Việt Nam, số 01, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 


Tin khác