Diễn đàn quản lý và điều hành kinh tế cấp tỉnh: Hợp tác để phát triển

16/11/2007

- Đơn vị tổ chức: Cục phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối vhợp cùng với một số nhà tài trợ, một số dự án - Thời gian: 8h30 - 14h30 ngày 15/11/2007 (đăng ký từ 8h00)

8h30 - 14h00 ngày 16/11/2007

- Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội

Tin khác