Diễn đàn quản lý và điều hành kinh tế cấp tỉnh: Hợp tác để phát triển

15/11/2007

- Đơn vị tổ chức: Cục phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối vhợp cùng với một số nhà tài trợ, một số dự án - Thời gian: 8h30 - 14h30 ngày 15/11/2007 (đăng ký từ 8h00)

8h30 - 14h00 ngày 16/11/2007

- Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội

-----------------------------------------------------

Hội nghị "Sơ kết sản xuất vụ mùa 2007, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2007-2008 các tỉnh vùng ĐBSH và Bắc Trung bộ"

- Thời gian: 01 ngày, từ 8h00 ngày 15/11/2007

- Địa điểm: Hội trường Viện Nghiên cứu rau quả. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ NN và PTNT

(Các đơn vị chuẩn bị báo cáo ngắn trình bày tại Hội nghị in 100 bản, gửi về phòng HCTC - Cục trồng trọt trước ngày 13/11/2007; ĐT Liên hệ: 04.8234651, Fax: 04.7344967)

Tin khác