Hội thảo sau khóa học

20/11/2007

Trong khuôn khổ dự án: Nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương trong quy hoạch, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn Việt Nam" do chính phủ Hà Lan tài trợ - Đơn vị tổ chức: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu xã hội Hà Lan

- Thời gian: Từ 19-21 tháng 11 năm 2007

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Hà Nội

Tin khác