Mời tham dự Diễn đàn làng nghề năm 2007

17/11/2007

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các làng nghề, Bộ NN và PTNT tổ chức Diễn đàn làng nghề năm 2007 - Thời gian: 8h00 ngày thứ 7, 17/11/2007

- Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 3, Trung tâm tiếp thị Triển lãm Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ NN và PTNT

(Xác nhận sự tham gia theo mẫu đăng ký gửi kèm)

Tin khác