Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Nông nghiệp Việt Nam

27/11/2007

Đơn vị tổ chức: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiêp Nông thôn (IPSARD)

Thời gian: 1 ngày bắt đầu từ 8h, ngày 27/11/2007

Địa điểm: Hội trường (tầng 2) IPSARD, số 6 Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, HN


Tin khác