Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ

18/01/2008

Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ" là nhan đề tác phẩm nghiên cứu địa lý nhân văn của Tiến sĩ văn học Pháp Pierre Gourou. Đây là một tác phẩm đặc sắc nghiên cứu về châu thổ sông Hồng, một châu thổ vào loại đông dân nhất trên thế giới, cái nôi của nền văn minh Việt Nam.

- Tác giả: Pierre Gourou

- Dịch giả: Nguyễn Khắc Đạm – Đào Hùng – Nguyễn Hoàng Oanh

- Khổ sách: 16x24cm

- Số trang: 600

- Giá bán : 70.000 VND

- Năm xuất bản: 01/2004

Pierre Gourou (1900 - 1999) là nhà lịch sử học, địa lý học có nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam như Bắc Kỳ (1931), Nhà ở Việt Nam - miền Tây và Trung Trung Kỳ (1936), Sử dụng đất ở Đông Dương thuộc Pháp (1940), Đất và người ở Viễn Đông (1940), Lúa và văn minh (1984)... Ông đã từng là giáo sư ở trường đại học Hà Nội.

Mặc dù được xuất bản vào những năm 30 của thế kỷ trước, nhưng đến nay, sau hơn 70 năm, nó vẫn còn mang tính thời sự. Bởi lẽ dù vùng đất này đã có nhiều biến đổi về chính trị, kinh tế và xã hội nhưng vẫn còn lưu giữ được những nét cơ bản cho đến tận ngày nay.

Vài chục năm gần đây, việc nghiên cứu về nông thôn, về nông dân đã trở thành một lĩnh vực thu hút sự chú ý của nhiều môn học kinh tế, xã hội. Nhưng tiếc rằng rất nhiều nhà nghiên cứu và độc giả Việt Nam không biết đến công trình "Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ", một phần vì cuốn sách chỉ còn ở một vài thư viện, một phần vì hiện nay có rất ít người đọc được bản Pháp ngữ. Xuất phát từ thực tiễn đó, NXB Trẻ đã kết hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Trung tâm ngôn ngữ và văn minh Pháp xuất bản bản dịch cuốn sách này.

Cấy lúa ở đồng bằng Bắc bộ.

Có thể nói tác phẩm "Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ" là công trình nghiên cứu đầu tiên về về nông dân học, về nông nghiệp gia đình và về hệ thống nông nghiệp. Sách chia làm 3 phần: Môi trường vật chất, Cư dân nông thôn, Phương tiện sống của nông dân Bắc Kỳ. Mỗi phần có nhiều chương phân tích cặn kẽ về đất và người Bắc Bộ như địa hình, khí hậu châu thổ, lịch sử di dân và sự vận động của dân số, nông nghiệp, công nghiệp làng xã...

Cuốn sách là nguồn tư liệu quý cho những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như những ai quan tâm đến lịch sử dân tộc Việt Nam.


Tin khác