Khởi động hợp tác toàn diện nông nghiệp- nông thôn Việt-Hàn

02/07/2009

Ngày 2-7-2009, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiêp Nông thôn (IPSARD) đã ký thỏa thuận hợp tác với Viện Kinh tế Nông nghiệp Hàn Quốc (KREI).

Tiến sĩ, Viện trưởng Đặng Kim Sơn và Tiến sĩ Se-Ik Oh Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hàn Quốc đã cùng ký và trao đổi bản ghi nhớ.
Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc là cơ quan tham mưu của Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, đóng vai trò tương tự như IPSARD ở Việt Nam.

Theo khuôn khổ của bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động: Hợp tác nghiên cứu; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Trao đổi thông tin Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trao đổi kinh nghiệm tổ chức và thể chế; Trao đổi chuyên gia…Chiều cùng ngày, IPSARD và KREI sẽ tổ chức “Hội thảo phát triển Nông nghiệp- Nông thôn Việt Nam- Hàn Quốc” tại số 6 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội. Hội thảo sẽ là diễn đàn để các chuyên gia của Viện Kinh tế Nông nghiệp Hàn Quốc trình bày mô hình và kinh nghiệp phát triển nông thôn của Hàn Quốc.

Chương trình hợp tác lần này nhằm chia sẻ những thế mạnh của hai bên trong lĩnh vực nông nghiệp- nông thôn. Ưu thế của Hàn Quốc là sự thành công của quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp- nông thôn, nhất là việc thực hiện mô hình Nông thôn mới (Saemul Undong). Trong khi đó, Việt Nam lại có lợi thế trong việc sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng nông sản, một khó khăn hiện nay của Hàn Quốc.


AGROINFO

Tin khác