Đề xuất một số cơ chế đặc thù cho 8 cơ quan thí điểm

01/09/2009

AGROINFO - Sáng ngày 1-9-2009, tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp- Nông thôn, đã diễn ra họp thống nhất nội dung tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các cơ chế đặc thù cho các cơ quan Khoa học Công nghệ thuộc Bộ...

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD đã chủ trì cuộc họp. Các đại biểu tham dự là lãnh đạo của 8 đơn vị trong danh sách thí điểm bao gồm:  Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT; Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I; Viện Nghiên cứu Ngô - Viện KHNN Việt Nam; Trung tâm KH sản xuất lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ-Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương-Viện Chăn nuôi; Viện Thuỷ công trực thuộc Viện KH Thuỷ lợi Việt Nam; Viện Thuỷ điện và Năng lượng tái tạo trực thuộc Viện KH Thuỷ lợi Việt Nam; Trung tâm Phòng trừ mối và sinh vật có hại - Viện KH Thuỷ lợi Việt Nam.

 
 Các đại biểu thảo luận về nội dung tờ trình

Sau khi thảo luận, lãnh đạo các đơn vị tham gia thí điểm đã cùng thống nhất nội dung  và ký vào  tờ trình.

Trước đó, vào  ngày 12 tháng 8 năm 2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 2412/TTr-BNN-KHCN về việc xin làm thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù trong hoạt động KHCN của Bộ NN&PTNT ngoài thẩm quyền của Bộ NN&PTNT. Đây là những cơ chế, chính sách đột phá tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức KHCN đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động.

 
 Lãnh đạo các đơn vị trong danh sách thí điểm ký vào tờ trình gửi lãnh đạo Bộ

Các tổ chức KHCN công lập được lựa chọn làm thí điểm đề nghị Bộ NN&PTNT ban hành văn bản cho phép thử nghiệm thêm một số cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của Bộ và mở rộng phạm vi áp dụng một số nội dung đã được thử nghiệm đạt kết quả tốt tại Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT.

Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài trong vòng 3 năm, bắt đầu từ 1-1-2009.

AGROINFO


Tin khác