Chính sách lâm nghiệp “treo” và vấn đề định mức

23/10/2009

AGROINFO – “Định mức trồng rừng phòng hộ 10 triệu/ha là quá thấp, dân không đủ khả năng tham gia được”, ông Tạ Xuân Trường nhận định.

Định mức trồng rừng khoanh nuôi tái sinh, theo quy định của văn bản Nhà nước là 100.000 đồng/ha, nhưng thực tế người dân chỉ nhận được 40.000-50.000 đồng/ha.

Đối với rừng sản xuất, Doanh nghiệp hợp tác trồng rừng nguyên liệu gỗ với bà con dân tộc. Ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đầu tư trồng rừng sản xuất là Công ty lâm nghiệp Lâm Biên. Từ năm 2008, trồng được 502 ha keo và đang bắt đầu trồng được 18ha chẩu.

Ông Tạ Xuân Trường, Phó Chi Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Sở NN&PTNT Điện Biên phát biểu tại Hội thảo Xác định ưu tiên nghiên cứu của IPSARD, 14/10/2009

Khó khăn nhất là tuyên truyền vận động bà con dân tộc. Hiện nay đang sử dụng chính lực lượng trưởng bản để tuyên truyền vận động bà con tham gia, giám sát và bảo vệ rừng, chăm sóc vành đai chống cháy, trả lương cho đối tượng này 4 triệu đồng/tháng.

Gặp vấn đề về xây dựng và ban hành chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng: nếu yêu cầu tỷ lệ che phủ rừng là 60% là quá cao và không thể đạt được.

AGROINFO

Tin khác