An Giang: Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đáp ứng tốt yêu cầu phát triển

17/06/2010

AGROINFO - Đó là đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện kế hoạch số 24/KH-UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn diễn ra vào sáng ngày 16-6-2010

Nhờ được triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới, đến nay, An Giang có 98% xã nông thôn đạt chuẩn y tế quốc gia; 82% hệ thống thủy lợi, 85% hệ thống điện đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Về giáo dục, 99% xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở, với tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 80%; 75% khóm, ấp, xã được công nhận danh hiệu văn hóa…

Ảnh minh họa: Internet

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đến năm 2020, đối với 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên sẽ có 40% số xã đạt 20 tiêu chí nông thôn mới (12/29 xã). Riêng các huyện còn lại sẽ có 50% số xã đạt 20 tiêu chí chuẩn nông thôn mới (54/107 xã). Ngoài việc tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tạo những đột phá trong lĩnh vực phát triển giao thông nông thôn; xây dựng tốt hệ thống thủy lợi nội đồng; nâng cấp hệ thống điện, nước để đảm bảo nguồn và chất lượng phục vụ sinh hoạt, sản xuất, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp nỗ lực nâng chất công tác giáo dục và đào tạo, phát triển mạng lưới y tế để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới khác. Đồng thời, tranh thủ tốt các nguồn lực để hỗ trợ đầu tư phát triển chương trình tam nông…


Phạm Khánh (Theo Báo An Giang)

Tin khác