Lâm Đồng: Sâu lạ ồ ạt tấn công cây cà phê

10/06/2010

AGROINFO - Lâm Đồng là tỉnh có diện tích cà phê nhiều đứng thứ 2 trong cả nước (sau Đắc Lắc). Những ngày gần đây, bà con nông dân đang rất hoang mang lo lắng về một loại sâu lạ tấn công cây cà phê.

Nhiu ch vườn đang lo lng v mt loi sâu không được xem là "l" đang ráo riết tn công cây cà phê Lâm Đng. Di Linh là đa bàn chu nhiu nh hưởng ca loi sâu di này. Huyn Di Linh là mt trong nhng vùng cà phê trng đim ca Lâm Đng vi khong trên 40.000 ha trong tng s 130.000 ha ca toàn tnh.Thu nhp chính ca gia đình h ch yếu da vào cây cà phê, nếu không phòng tr dch bnh đt kết qu cao cũng đng nghĩa vi kết qu năng sut và cht lượng cà phê nguyên liu gim s nh hưởng trc tiếp đến đi sng ca người dân.

Theo nhn đnh ca Chi cc BVTV (S Nông nghip và phát trin Nông thôn Lâm Đng) loi sâu bnh l nói trên chính là sâu ăn lá. Theo kết qu giám đnh ban đu ca các chuyên gia Hungary ti Vin Bo v thc vt, thì đây là loi côn trùng thuc b cánh vy Lepidoptera, h Sphingidae, hin chưa xác đnh được loài.

Sâu lạ hại cây cà phê (Ảnh minh họa: Internet)
Nhiu h nông dân cho biết loài sâu này trước đây ch thy xut hin trên mt s loài cây di và cây rng ch chưa bao gi xut hin trên cây cà phê. các loi cây trng nông nghip khác cũng chưa tng thy xut hin loi sâu này. Thc tế ti huyn Di Linh cho thy, sâu ăn lá cà phê gây hi bng vic cn phá đt non, sau đó ăn dn đến lá bành t và lá già. Nhng cây mt đ sâu cao, sâu ăn tri c lá ch còn trơ li cành. Sâu non có sc ăn lá cà phê rt ln: bình quân mt con sâu t tui 3 đến tui 4 có th ăn t 3 – 4 lá cà phê trưởng thành/ngày; sâu thường cn phá lá cà phê vào lúc chiu ti hoc sáng sm. Chính vì nhng đc tính nói trên mà ch trong vòng hơn mt tháng k t ngày chính thc được phát hin, sâu ăn lá hin đã gây hi 12 ha cà phê ca bà con nông dân trong huyn, vi mt đ bình quân 1 – 3 con/cây, có nơi lên đến 8 con/cây. Đa bàn có cà phê cây hi nhiu nht là các xã Gia Hip, Hòa Bc, Hòa Trung. Ông Nguyn Văn Dũng, xã Gia Hip, mt trong nhiu nông dân trên đa bàn huyn có cà phê b sâu ăn lá gây hi cho biết, t khi phát hin sâu ăn lá đến nay, gia đình anh phi huy đng c nhà bt sâu bng tay đ cu ly ry cà phê ca gia đình. Theo anh Dũng sâu ch cn ăn lá khong 4 - 5 ngày là nó to bng cái đũa, và nếu không có bin pháp x lý kp thi thì nó s phá tan tành ry cà phê ca nhà nông.

Ngay sau khi hay tin sâu ăn lá hi cà phê xut hin ti mt s xã trong huyn Di Linh, Chi cc BVTV Lâm Đng đã phi hp vi ngành nông nghip huyn Di Linh tiến hành kim tra thc đa đ có hướng h tr, x lý và tuyên truyn kp thi đến người dân. Tuy nhiên, cn phi nói thêm là trước đây, loài sâu ăn lá này ch xut hin và gây hi trên mt s loài cây di và cây rng, chưa tht gây hi trên cây trng nông nghip. Vì vy, các thông tin v loi sâu hi này còn rt hn chế. Du vy, trước tình hình sâu ăn lá cà phê có nguy cơ lây lan ra din rng, Chi cc BVTV Lâm Đng đã đ ngh Trung tâm Nông nghip các đa phương tăng cường công tác điu tra, d tính, d báo m rng các khu vc điu tra, phát hin và ch đo kp thi các bin pháp phòng tr đ tránh gây hoang mang cho nông dân v đi tượng dch hi mi. Theo mt cán b Chi cc BVTV Lâm Đng cho biết, nhng din tích cà phê có mt đ sâu ăn lá thp, bà con nông dân có th áp dng bin pháp th công bt dit sâu non; nhng nơi có mt đ cao (khong t 30 con/cây tr lên) cn s dng các loi thuc phòng tr ph rng như FM – TOX 50 EC, Sherpa 25 EC pha vi nng đ hướng dn trên bao bì.

Trước tình trng sâu ăn lá ti nhng din tích cà phê đã b sâu l tn công trên đa bàn huyn Di Linh, Chi cc BVTV vn đang tiếp tc tăng cường kim tra nhng din tích trng cà phê trong tnh, nhm kp thi phát hin sâu ăn lá cà phê đ có hướng gii quyết kp thi. Tuy nhiên, do đến nay vn chưa xác đnh được loài sâu nên cơ quan chc năng chưa th đưa ra gii pháp đúng trong bin pháp phòng tr. Dưới tác đng ca vic giá cà phê nhân thi gian gn đây khá bp bênh, nhiu h nông dân t ra không my mn mà vi cây cà phê, b mc cho sâu b và đt tri....


AGROINFO

Tin khác