Hỗ trợ tạm trữ cà phê tính theo giá chưa có thuế

10/06/2010

Giá giao dịch thực tế trên thị trường chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng làm giá tính hỗ trợ lãi suất tạm trữ cà phê và được xác định trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thanh lý...

Các doanh nghiệp kinh doanh cà phê được giao nhiệm vụ tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 được vay vốn tại Ngân hàng NNVPTNT với mức lãi suất ưu đãi là 6%/năm.

Giá giao dịch thực tế trên thị trường chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ được áp dụng làm giá tính hỗ trợ lãi suất tạm trữ cà phê và được xác định trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thanh lý, hóa đơn mua hàng, chứng từ chuyển tiền hoặc các chứng từ có liên quan khác do doanh nghiệp xuất trình.

Đây là một phần của nội dung Thông tư số 83/2010/TT-BTC ngày 8-6-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh cà phê được giao nhiệm vụ tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 được vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với mức lãi suất ưu đãi là 6%/năm. Thời gian tạm trữ cà phê kéo dài từ ngày 15-4 đến 15-10-2010. Thời gian các doanh nghiệp mua tạm trữ cà phê hưởng hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng được tính từ thời điểm mua cà phê đến thời điểm bán cà phê tạm trữ nhưng không vượt quá ngày 15-10.

Doanh nghiệp muốn được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cần xuất trình công văn đề nghị hỗ trợ, hợp đồng vay vốn, bảng kê nhập, xuất, tồn kho cà phê mua tạm trữ theo mẫu có xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảng kê dư nợ vay ngân hàng để mua cà phê tạm trữ và trả lãi vay ngân hàng từ lúc mua đến khi bán có xác nhận của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảng tính lãi suất vay theo mẫu.


Theo TBKTSG

Tin khác