Bản tin Chính sách Việt- Trung (số 9-2009)

25/12/2009

AGROINFO – Trung Quốc thử nghiệm chính sách bảo hiểm dưỡng lão mới cho người nông dân…

Đời sống của người dân nông thôn Trung Quốc chịu nhiều tác động của quá trình công nghiệp hóa. Vì thế, không ít bộ phận gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống: về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe…. Vì thế Trung Quốc đang thí điểm thực hiện chính sách bảo hiểm dưỡng lão mới cho người nông dân,  chính sách này còn được gọi là “Lương hưu cho nông dân”.

Ở Việt Nam, hiện nay chưa có một quỹ bảo hiểm cho người nông dân. Nhưng tại một số địa phương đã hình thành những hình thức tương tự, trong một phạm vi hẹp. Tài liệu về chính sách lương hưu cho nông dân của Trung Quốc sẽ là một tài liệu tham khảo quý báu cho các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách về nông nghiệp – nông thôn –nông dân.

Bên cạnh đó, Bản tin chính sách Việt – Trung số 9 cũng cung cấp nhiều thông tin bổ ích về quá tình hợp tác  của hai nước.

Xem toàn văn tại đây


Võ Nga

Tin khác