FAO hỗ trợ Việt Nam tăng năng lực đánh giá tài nguyên rừng

23/05/2011

Dự án Hỗ trợ chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam (NFA) do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) viện trợ trong thời gian 3 năm (2011 – 2013). Đây là một phần của Chương trình toàn cầu có tên là Quản lý rừng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu do FAO và Phần Lan hợp tác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dự án NFA được triển khai tại Hà Nội và một số tỉnh thí điểm. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 3,25 triệu USD, trong đó từ nhà tài trợ là hơn 2,76 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng.
Dự án NFA hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực và giới thiệu những công nghệ mới và phù hợp cho Tổng cục Lâm nghiệp, đồng thời FAO cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc rà soát lại các đại lượng, biến số điều tra rừng đối chiếu với các yêu cầu, đòi hỏi trong các báo cáo quốc gia và quốc tế. Dự án cũng hài hòa và cập nhật các thông tin về tài nguyên rừng và rừng, đánh giá các chính sách lâm nghiệp trên phương diện kết quả từ các thông số tài nguyên rừng. Thêm nữa, NFA sẽ đáp ứng được các yêu cầu về quản lý rừng bền vững, cũng như các nỗ lực ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu va bảo tồn đa dạng sinh học.
Trước mắt, Ban Quản lý dự án NFA xây dựng kế hoạch hàng năm, điều phối các hoạt động và quá trình thực hiện dự án nhằm góp phần hoàn chỉnh và tạo ra sự đồng thuận lớn về định nghĩa, phương pháp, cách tiếp cận trong công tác điều tra, đánh giá theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán, đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=460673


Tin khác