Hỗ trợ các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao

29/09/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao" nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc này phát triển sản xuất, giảm nghèo, thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đề án được thực hiện tại 88 thôn, bản trên 27 xã thuộc 9 huyện của các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên và Hà Giang, trong 10 năm (2011 - 2020), với kinh phí dự kiến khoảng 1.042 tỷ đồng.
Mục tiêu của đề án là đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo vùng các dân tộc nêu trên còn 60%; 70% thôn, bản có đường giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt, trường, lớp học kiên cố, bán kiên cố, nhà bán trú cho học sinh...; 100% hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà ở; 50% trạm y tế xã có bác sĩ, y sĩ sản nhi; tỷ lệ cán bộ cơ sở là người dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao tăng 40% so với năm 2011.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/59683p1c34/ho-tro-cac-dan-toc-mang-la-hu-cong-co-lao.htm


Tin khác