THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC

06/08/2012

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 - Thụy Khuê - Hà Nội.

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng:    5 Cán bộ ngạch nghiên cứu viên.
2. Điều kiện dự tuyển:
2.1. Điều kiện chung:    
Người dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Luật viên chức; Có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng; Hồ sơ có đủ văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.
2.2. Điều kiện xét tuyển: Viện tổ chức xét tuyển vào ngạch nghiên cứu viên đối với các trường hợp sau:
a) Những người có trình độ Tiến sỹ, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng, thành thạo ít nhất 1 trong các ngoại ngữ chính (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản...).
b)Những người có trình độ Thạc sỹ, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng, được đào tạo ở nước ngoài (hoặc các chương trình hợp tác với nước ngoài) bằng 1 trong các ngoại ngữ chính (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản...).
c) Người tốt nghiệp đại học, hệ chính quy đạt loại giỏi, xuất sắc, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng, sử dụng thành thạo ít nhất 1 trong các ngoại ngữ chính (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản....) và có kinh nghiệm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực tuyển dụng ít nhất 3 năm.
3. Tiêu chuẩn xét tuyển
3.1. Yêu cầu về trình độ dự tuyển cho từng vị trí tuyển dụng:
Có bản thống kê chi tiết kèm theo
3.2. Yêu cầu về khả năng và thứ tự ưu tiên trong xét tuyển:
          - Có khả năng nghiên cứu độc lập, có kỹ năng phân tích, nghiên cứu chính sách.
          - Ưu tiên (1) người được đào tạo ở các nước phát triển, hiểu biết và có kinh nghiệm làm việc về nông nghiệp nông thôn Việt Nam, quen với công tác nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nông thôn.
          - Ưu tiên (2) những người có công trình công bố trên các tạp chí, ấn phẩm chuyên ngành chính thức, có kết quả học tập tốt.
- Ưu tiên (3) những người thành thạo các phần mềm phân tích, thống kê như Excel, STATA, Eview, SPSS, v.v..
- Ưu tiên (4) người dân tộc thiểu số; con gia đình chính sách và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của Nhà nước.
4. Các bước tuyển chọn:
- Người dự tuyển sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định sẽ được Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và thứ tự ưu tiên để xét tuyển thông qua hồ sơ. Nếu nhiều người có kết quả xét tuyển bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng sẽ bổ sung nội dung phỏng vấn trực tiếp để lựa chọn người có kết quả cao nhất.
          - Người trúng tuyển sẽ được Viện ký hợp đồng làm việc lần đầu (để thử việc) theo quy định của Nhà nước. Những người đã có thời gian làm hợp đồng có đóng BHXH tại Viện thì được tính vào thời gian thử việc.
          - Người trúng tuyển sau khi hoàn thành thời gian thử việc sẽ được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức tương ứng.
5. Thành phần hồ sơ:
1. Đơn xin dự tuyển viên chức (mẫu kèm theo);
2. Bản khai lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác);
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp có thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
5. Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);
6. Bản sao chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu;
7. Bản sao các văn bằng chuyên môn (kèm theo bản dịch tiếng Việt nếu là tiếng nước ngoài);
8. Bản sao các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).
9. Nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cơ quan nơi đang làm việc (nếu có).
10. 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
(Các giấy tờ nếu nộp bản phô tô, sau khi trúng tuyển, thí sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản công chứng hoặc có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
 
6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
          1. Thời gian nhận hồ sơ:          Từ ngày 10/8/2012 đến ngày 10/9/2012 (giờ hành chính).
          2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức và Hành chính - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.
Ghi chú:
          - Thí sinh trực tiếp mang hồ sơ đến nộp, không nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện; hồ sơ không trúng tuyển không gửi trả lại.
          - Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức và Hành chính - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - phòng 204, tòa nhà 1, Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
          - Chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức và Hành chính (Số ĐT: 04-9722067).
          - Xem tại đây. Kèm theo Vị trí tuyển dụng  Mẫu đơn xin dự tuyển
IPSARD trân trọng thông báo

Tin khác