Báo cáo công tác tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6/2007

14/06/2007

Ngày 01/06/2007 Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo số: 1494/BC-BNN-VP về công tác tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2007

Báo cáo công tác tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6/2007


Tin khác