Kỷ niệm Ngày Quốc Khánh, ấm lòng, thêm nội lực vươn lên

02/09/2009

AGROINFO – Mỗi độ thu về, cả Dân tộc lại được sống trong không khí hào hùng thiêng liêng của Mùa thu Cách mạng. Khắp mọi miền của Tổ Quốc, người người, nhà nhà đều hướng lòng về ngày Tết Độc lập – ngày Quốc Khánh của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cuộc Cách Mạng Tháng Tám – 1945 mãi mãi là một dấu mốc huy hoàng trong lịch sử mấy nghìn năm của Dân tộc Việt Nam. Cuộc Cách Mạng thần thánh do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo đã đập tan hết mọi ách áp bức, bóc lột của thực dân - phong kiến, ngoại xâm - nội phản. Cách mạng Tháng Tám đã mở ra thời đại mới cho Dân Tộc: Thời đại Hồ Chí Minh, Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội…

Tổ Quốc bay lên

Cuộc Cách mạng Tháng Tám đã đưa Dân tộc – Nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiếp tục ghi dấu những đỉnh cao vào lịch sử dân tộc. Từ thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh trường kỳ bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân ta đang vững vàng làm chủ vận mệnh đất nước, hội nhập vững chắc vào thế giới toàn cầu hóa.

Hội nhập toàn diện và sâu sắc vào thế giới, đó là một thời cơ lịch sử để Dân tộc vươn cao và khẳng định vị thế của mình. Bởi thế, đây chính là lúc mỗi người, mỗi ngành cần phát huy sức mạnh nội lực, sức mạnh truyền thống của cuộc Cách mạng Tháng Tám vẻ vang. Trong mỗi lĩnh vực hoạt động của mình, mỗi người phải không ngừng lao động sáng tạo để góp sức vào sự nghiệp chung của Đất Nước trong thời đại mới: Đưa con thuyền Việt Nam ra biển lớn.

Bình yên bên Lăng Bác

Nông nghiệp – Nông thôn luôn được khẳng định là lĩnh vực kinh tế quan trọng của Đất nước, luôn là “mặt trận kinh tế chiến lược” làm nên những thành tựu to lớn, đồng thời là “đầu tàu” kéo nền kinh tế vượt qua những lúc khó khăn. Điều này không chỉ được khẳng định bằng thực tiễn lịch sử mà còn được tổng kết thành lý luận trong các công trình nghiên cứu. Hội thảo “Vai trò của Nông nghiệp trong khủng hoảng và tái cơ cấu kinh tế” vừa được IPSARD tổ chức trong tháng 8 vừa qua một lần nữa đã khẳng định điều đó.

Cuộc Cách mạng do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo là cuộc cách mạng của nhân dân, vì nhân dân. Với thực tiễn đất nước có truyền thống sản xuất nông nghiệp, người nông dân luôn đóng vai trò, vị thế quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang này. Bởi thế, Đảng, Nhà nước luôn chăm lo, đầu tư cho nông nghiệp – nông thôn phát triển.

Xây dưng nông thôn bền vững, hiện đại, phát triển kinh tế nông nghiệp nâng cao đời sống cho nông dân là nhiệm vụ quan trọng mà ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được tin tưởng, giao phó. Đó thực sự là một trọng trách to lớn, vinh quang…

 
 Nông nghiệp Việt Nam cho những "mùa vàng"

IPSARD là cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng, chính sách, chiến lược vĩ mô về phát triển nông nghiệp nông thôn, cho nên nhiệm vụ vinh quang đó trở thành kim chỉ nam cho hành động. IPSARD đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới đối với cơ quan KHCN thuộc Bộ, đó chính là thời cơ để phát huy nội lực, sáng tạo để vươn lên một tầm cao mới.

IPSARD sẽ hướng đến mục tiêu trở thành cơ quan nghiên cứu- tư vấn- đào tạo hàng đầu Việt Nam và có tầm cỡ quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn. IPSARD sẽ tham gia ngày càng tích cực và hiệu quả vào quá trình hoạch định chính sách của Nhà nước, Bộ - Ngành và toàn xã hội trong các hoạt động kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn.

Trách nhiệm đó thật lớn lao và vinh dự!

Cùng với cả nước kỷ niệm Ngày Quốc Khánh lần thứ 64 của Nước CHXHCN Việt Nam - ngày Tết Độc lập, mỗi cán bộ, nghiên cứu viên thuộc IPSARD lại thấy ấm lòng, tự hào về lịch sử vẻ vang của Dân tộc, tin tưởng vào tương lai của Đất Nước. Ấm lòng, vững dạ, phát huy nội lực vươn lên.

IPSARD


Tin khác