Đạo tạo, phổ biến khoa học cho dân tộc bản địa

06/01/2009

Trong khuôn khổ Hội thảo vùng xây dựng chương trình và ưu tiên nghiên cứu 2009 cho Quỹ nghiên cứu - Tiểu hợp phần I - Hợp phần Trung ương, Dự án “Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012” do Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tổ chức ngày 26/12/2008 tại Đại học Tây Nguyên - Đăk Lăk. Nhằm xây dựng chương trình nghiên cứu dài hạn và ưu tiên nghiên cứu kinh tế chính sách NN – NT miền núi năm 2009 là mục tiêu buổi hội thảo hướng tới.

Tham dự hổi thảo Phó trưởng khoa nông lâm – ĐH Tây Nguyên cho rằng:

Cách đào tạo các công việc cụ thể (tiến bộ khoa học), hướng dẫn dân tộc bản địa. Lâu nay vẫn làm theo kiểu đào tạo các người đứng đầu: cán bộ xã, hội ….Nhưng cần là cần cho nông dân. Có rất nhiều lớp tập huấn nhưng hiệu quả rất thấp.

Thay đổi cách đó, ko thể chỉ truyền thụ cho mỗi những người chủ chốt. Có thể: Hướng dẫn cho đối tượng đứng đầu, sau đấy truyền cho người nghèo.

Cách đào tạo, đối với người nông dân phải cầm tay chỉ viêc cho người dân làm, làm sao để họ làm được, thể hiện trên ruộng nương của họ. Hướng dẫn cho họ cách dùng tiền, có chương trình hỗ trợ họ, bằng giống, phân bón.

Người nghèo có thể tiếp cận được

Phản hồi thông tin của người dân đến với chúng ta

Mới chỉ tập trung vào các cán bộ chủ chốt thôi, nhưng chưa phản ánh hết các khó khăn

Thu nhận phản hồi thông tin, để việc thực hiện cái gì, những gì chưa làm được được phản ánh chính xác.


Tin khác