Xây dựng chương trình ưu tiên nghiên cứu kinh tế chính sách nông nghiệp, nông thôn vùng cao năm 2010

19/10/2009

AGROINFO – Ngày 15-10 – 2009, tại Điện Biên, IPSARD đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng chương trình ưu tiên nghiên cứu kinh tế chính sách nông nghiệp, nông thôn vùng cao năm 2010”...

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn đã giới thiệu về Chiến lược Phát triển Nông nghiệp – Nông thôn Việt Nam. Tiếp đó, Ths Trần Quỳnh Chi trình bày về Quỹ nghiên cứu và tổng quan các nghiên cứu năm 2009, định hướng nghiên cứu và ưu tiên nghiên cứu dài hạn.

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn khai mạc hội thảo

Hội thảo đã tiến hành thảo luận nhóm về 3 vấn đề lớn: Các chiến lược xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn vùng cao; Sinh kế cho người dân vùng cao thông qua phát triển sản phẩm và thị trường, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp; Các khía cạnh văn hóa của phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Sau khi công bố các ưu tiên nghiên cứu của năm, hội thảo đã tiếp tục đề xuất các câu hỏi nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu cho các vấn đề nghiên cứu ưu tiên.

Thạc sĩ Trần Quỳnh Chi trình bày về các định hướng nghiên cứu
Các đại biểu tham gia thảo luận

TS Đặng Kim Sơn trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hội thảo
Ông Phạm Đức Hiển G Đ sở NN & PTNT Điện Biên trả lời phỏng vấn báo chí

AGROINFO


Tin khác