Cẩm nang phát triển Bảo hiểm Nông nghiệp Việt Nam

25/09/2009

AGROINFO - Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn phối hợp với Công ty GlobalAgRisk vừa cho ra mắt bộ cẩm nang phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp và tài chính nông thôn... Bộ cẩm nang được các chuyên gia của GlobalAgRisk biên soạn với sự tài trợ của Quỹ Ford Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Phát triển Bảo hiểm Nông nghiệp theo chỉ số nhằm nâng cao năng lực của thị trường tài chính nông thôn vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Bộ sách gồm 4 tập, đề cập đến những khía cạnh cơ bản của việc phát triển sản phẩm bảo hiểm theo chỉ số. Bảo hiểm theo chỉ số là một cách tính bảo hiểm dựa vào một chỉ số độc lập để xác định thiệt hại và định mức bồi thường. Phương pháp này thuận lợi và phù hợp thị trường bảo hiểm nông thôn, nơi có nhiều rủi ro và trở ngại cho cả doanh nghiệp lẫn người nông dân.

Bộ sách được trưng bày tại hội thảo "Phát triển Bảo hiểm nông nghiệp theo chỉ số và thị trường tài chính nông thôn.
Các chuyên gia tham dự hội thảo đã thảo luận nhiều vấn đề xung quanh việc hoạch định chính sách phát triển bảo hiểm nông thôn.
Các chuyên gia của GlobalAgRisk, tác giả bộ cẩm nang thảo luận với các nhà nghiên cứu Việt Nam xung quanh nội dung cuốn sách

AGROINFO Và GlobalAgRisk giữ bản quyền xuất bản bộ cẩm nang này.


AGROINFO (Kim Giang)

Tin khác