Nâng cao kĩ năng quản lý hoạt động

23/09/2009

AGROINFO - Quản lý hoạt động, tổ chức sự kiện... là những công việc đòi hỏi có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm. Làm thế nào để tiến hành những hoạt động đó đạt kết quả cao....

Tổ chức hội thảo, tập huấn, các hội nghị, các sự kiện... ngày càng trở nên quan trọng và hỗ trợ tích cực cho công tác chuyên môn nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Vì thế các hoạt động này phải được thực hiện có hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp...

Nhằm giúp cán bộ, nhân viên có thêm những kỹ năng quan trọng này, IPSARD tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao kỹ năng quản lý hoạt động".

Cần nâng cao kỹ năng quản lý hoạt động để phục vụ tốt hơn cho công việc

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD trực tiếp tham gia giảng dạy. Khai mạc lớp học, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn nhấn mạnh đến vai trò của những kỹ năng, kinh nghiệm này. Đó là những "kỹ năng mềm" giúp cán bộ nhân viên có thể thích ứng với những hoàn cảnh công việc cụ thể, làm tốt hơn công tác chuyên môn của mình.

Nâng cao kiến thức về quản lý hoạt động để hỗ trợ cho công tác chuyên môn

Lớp học được tổ chức thành các nhóm, tiến hành trao đổi, thảo luận để cùng trang bị những kỹ năng nghiệp vụ cho công tác tổ chức sự kiện, quản lý hoạt động...

Tăng cường thảo luận, tương tác đa chiều thông tin
Các nhóm thảo luận, trao đổi

Tiếp nhận những kiến thức mới.

AGROINFO

Tin khác