Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ

05/07/2010

AGROINFO - Tên văn bản: “Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ”

Số hiệu văn bản: 35/2010/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành 23/6/2010

Loại Văn Bản Thông tư

Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT

 Trích yếu: Ban hành “Danh mục bổ sung một số loài cây trồng rừng và cây lâm sản ngoài gỗ tại 63 huyện nghèo thuộc 21 tỉnh theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ”

Xem toàn văn tại đây


AGROINFO

Tin khác