Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm

05/07/2010

AGROINFO - Tên văn bản: Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu văn bản: 39/2010/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành 28/6/2010

Loại Văn Bản Thông tư

Cơ quan ban hành: Bộ NN&PTNT

Trích yếu: Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Xem toàn văn tại đây


Lê Huê

Tin khác