Về mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2010

05/07/2010

AGROINFO: Tên văn bản: Quyết định về mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2010

Số văn bản: 993

Ký hiệu: QĐ-TTG

Ngày ban hành: 30/06/2010

Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu: về mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2010

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Phân loại: Quyết định

Xem toàn văn tại đây


AGROINFO

Tin khác