Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015"

13/07/2010

AGROINFO - Ngày 7- 7- 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015"

Số văn bản: 1045

Ký hiệu: QĐ-TTG

Ngày ban hành: 07/07/2010

Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu: Phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015"

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Xem toàn văn tại đây


Lê Huê (Theo chinhphu.vn)

Tin khác