Công điện của Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyết liệt công tác chống hạn, canh tác kịp thời vụ lúa Hè - Thu

07/07/2010

AGROINFO - Ngày 02/07/2010, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện thực hiện quyết liệt công tác chống hạn, canh tác kịp thời vụ lúa Hè - Thu Số văn bản:  1121 

Ký hiệu:  CĐ-TTG 

Ngày ban hành:  02/07/2010 

Người ký:  Nguyễn Sinh Hùng 

Trích yếu:  Công điện của Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyết liệt công tác chống hạn, canh tác kịp thời vụ lúa Hè - Thu 

Xem toàn văn tại đây

Lê Huê

Tin khác