Chuẩn bị triển khai mua tạm trữ lúa

07/07/2010

AGROINFO – Còn hơn 1 tuần nữa mới đến thời điểm triển khai mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ hè thu năm 2010 nhưng hiện Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã chuẩn bị mọi phương án thu mua theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch, ngày 9-7, VFA sẽ họp với lãnh đạo các tỉnh thành ĐBSCL, doanh nghiệp, bộ ngành liên quan…Cuộc họp này sẽ hướng tới mục đích hài hòa lợi ích để doanh nghiệp mua tạm trữ không bị lỗ và nông dân bán được lúa với giá cao. Nội dung chính của cuộc họp sẽ gồm các vấn đề về cơ chế, chính sách, giá thu mua, phương thức dự trữ…

VFA cho rằng hiện nay thị trường lúa gạo ở các tỉnh ĐBSCL  có 2 vấn đề chính là tăng cường xuất khẩu để giảm áp lực tồn kho và nhanh chóng thu mua lúa hè thu nhằm bình ổn giá, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân trồng lúa.

VFA cũng thừa nhận một vấn đề khá nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con nông dân. Đó là giá sàn thu mua lúa hè thu tạm trữ có đảm bảo cho nông dân khỏi lỗ? Đây là mối quan tâm chung của Sở NN- PTNT các tỉnh thành ĐBSCL, chính quyền địa phương và nông dân và nhiều doanh nghiệp…


Lê Huê

Tin khác