Hà Nội đầu tư 3,3 tỷ đồng cho chương trình chăn nuôi bò sữa

07/07/2010

AGROINFO - Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự toán hơn 3,3 tỷ đồng cho chương trình chăn nuôi bò sữa, bò thịt; hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn.

Hiện nay, tổng đàn gia súc lớn ở Hà Nội đã đạt trên 253.000 con; trong đó, có trên 200.000 con bò thịt và trên 7.000 con bò sữa. Trung bình mỗi năm, nông dân Hà Nội cung cấp cho thị trường Thủ đô và một số tỉnh, thành phố lân cận gần 9.000 tấn thịt bò, hơn 14.500 tấn sữa bò tươi.

Theo kế hoạch, thành phố tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa tại 2 vùng chăn nuôi lớn là huyện Ba Vì và huyện Gia Lâm; từng bước xây dựng thương hiệu sữa Ba Vì và sữa Phù Đổng thông qua việc tổ chức sản xuất và quản lý chặt chẽ quy trình chăn nuôi, quản lý chất lượng sản phẩm từ hộ nông dân đến thu gom và bảo quản, chế biến sản phẩm.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự toán hơn 3,3 tỷ đồng cho chương trình chăn nuôi bò sữa, bò thịt; hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có trách nhiệm ra quyết định giao và phân bổ dự toán kinh phí trên cho Trung tâm Phát triển gia súc lớn Hà Nội triển khai thực hiện.


Lê Huê

Tin khác