Tìm mọi biện pháp giữ 3,8 triệu ha đất lúa

14/07/2010

AGROINFO - Từ năm 2000 - 2005, diện tích đất lúa giảm hơn 302 nghìn ha, riêng trong 2 năm (2005 - 2007) giảm 59,2 nghìn ha. ĐBSCL là nơi bị suy giảm diện tích đất lúa lớn nhất cả nước, với hơn 205 nghìn hécta - chiếm 57% đất lúa bị giảm của cả nước từ năm 2000 - 2007.

Vùng đồng bằng Sông Hồng giảm 52 nghìn hécta, chiếm 14,4%. Trước thực trạng đó, mới đây tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 Bộ trưởng Bộ TN&MT - Phạm Khôi Nguyên đã chỉ đạo: “…lĩnh vực đất đai phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng tốc hoàn thiện đề cương sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2003, tìm mọi biện pháp nhằm giữ bằng được 3,8 triệu ha đất lúa, tiếp tục triển khai NĐ69/CP/2009 với tầm nhìn lâu dài"

Diện tích trồng lúa của Việt Nam đã thu nhỏ dần từ 4,47 triệu ha vào năm 2000 xuống còn 4,1 triệu ha. Tính trung bình mỗi năm nước ta mất 59.000 ha diện tích đất lúa. Việc mất mỗi ha đất trồng lúa có thể ảnh hưởng đến từ 10 - 13 lao động.


Lê Huê

Tin khác