Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

14/07/2010

AGROINFO - Ngày 28 tháng 6 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3399/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Thông tin văn bản số: 3399/QĐ-BCT

Hiệu lực:

Hiệu lực

Số hiệu vănbản:

3399/QĐ-BCT

Tên văn bản:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Loại văn bản:

Quyết định

Lĩnh vực:

CQ ban hành:

Bộ Công Thương

Ngày ban hành:

28/06/2010

Ngày hiệu lực:

28/06/2010

Ngày hết hiệu lực:

Người ký:

Vũ Huy Hoàng

Từ khóa:

Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Xem toàn văn tại đây


Lê Huê (Theo Báo Công thương)

Tin khác