Pa-ki-xtan kêu gọi Việt Nam đầu tư vào khai thác thủy sản

14/07/2010

AGROINFO - Pa-ki-xtan đánh giá cao thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực nuôi thuỷ sản. Pa -ki-xtan đề nghị Chính phủ Việt Nam giúp đỡ và hợp tác dưới hình thức: cử chuyên gia sang giúp Pa -ki-xtan đào tạo huấn luyện nông dân nuôi thuỷ sản.

Chính phủ Pa -ki-xtan sẽ dành cho các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam các khu bờ biển miễn phí để thí điểm nuôi tôm, cá; ưu đãi các các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hợp tác, liên doanh nuôi thuỷ sản tại Pa -ki-xtan.

Pa-ki-xtan cũng kêu gọi Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực khai thác than. Pa-ki-xtan có một mỏ than bùn trữ lượng 180 tỷ tấn. Pa-ki-xtan đang kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác khai thác than và xây dựng các nhà máy nhiệt điện chạy than.


Lê Huê (Theo Báo Công thương)

Tin khác