Cơ giới hóa trong nông nghiệp: Còn khó!

14/07/2010

AGROINFO - Theo Bộ Công Thương cho biết: Chính sách hỗ trợ cho nông dân vay vốn mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đã đem lại sự tăng trương đáng kể cho ngành sản xuất máy nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm. Trong đó Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp đạt mức tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2009.

Nhưng nhìn vào sự tăng trưởng của sản xuất và lực lượng lao động trong nông nghiệp (chiếm 55,7% lao động toàn xã hội) mà sức tiêu thụ máy nông nghiệp trên thị trường như vậy là chưa tương xứng. Nguyên nhân chính được đưa ra ở đây là do công tác triển khai các chính sách hỗ trợ nông nghiệp của nhiều địa phương còn chậm. Trong khi đó, thủ tục và điều kiện vay vốn chưa phù hợp, dẫn đến việc nông dân khó tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng. Ngoài ra, thực tế tại nhiều địa phương cũng cho thấy: mặc dù được hỗ trợ vay vốn nhưng nhiều hộ nông dân ở một số địa phương miền núi phía Bắc như: Sơn La, Bắc Kạn không mặn mà mua máy nông nghiệp sản xuất trong nước do công suất không phù hợp với đặc thù đồng đất miền núi.

Theo một số chuyên gia kinh tế, để đẩy mạnh sức tiêu thụ máy nông nghiệp sản xuất trong nước, Bộ Công Thương cần phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương các tỉnh, thành, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân nhằm nhanh chóng tháo gỡ kịp thời khó khăn để nông dân có vốn mua máy móc thiết bị. Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất máy móc thiết bị nông nghiệp trong nước cần sản xuất ra nhiều loại máy có tính nằng phù hợp với từng vùng miền, có chất lượng cao và giá thành hạ. Có như vậy DN sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp trong nước mới cạnh tranh được với hàng Trung Quốc nhập khẩu.

Phạm Khánh


Tin khác