Tăng thuế nhập khẩu phân bón

19/08/2010

AGROINFO - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11/8/2010, tăng thuế suất nhập khẩu đối với phân bón. Cụ thể, một số loại phân bón nhập khẩu hiện có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% sẽ bị tăng thuế lên thành 6,5%.

Các loại phân bón bị tăng thuế nhập khẩu gồm có phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (gồm loại dùng làm thức ăn chăn nuôi và phân phosphat đã nung); phân superphosphat dạng viên hoặc đóng trong bao bì; phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali...

Việc tăng thuế này được Bộ Tài chính thực hiện sau khi có ý kiến của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Phân bón Việt Nam


Phạm Khánh

Tin khác