Quy trình hải quan đối với hàng hóa gia công với nước ngoài

10/08/2010

AGROINFO - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định số 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2010, ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

 

Theo Quy trình này, ngoài việc kiểm tra điều kiện được nhận gia công, kiểm tra sự đồng bộ, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ hải quan do doanh nghiệp nộp, xuất trình thì việc kiểm tra cơ sở sản xuất được thực hiện khi có nghi vấn về địa chỉ doanh nghiệp (không có thực hoặc trùng với địa chỉ của doanh nghiệp khác…) đã thông báo trên hợp đồng gia công, nghi vấn về cơ sở sản xuất hoặc các điều kiện không đảm bảo thực hiện hợp đồng gia công (không có cơ sở sản xuất, không có dây chuyền, thiết bị sản xuất không phù hợp với mặt hàng gia công…).

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm gia công thực hiện theo Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại, trừ việc kiểm tra tính thuế. Đối với việc xuất khẩu sản phẩm gia công nếu áp dụng hình thức chuyển cửa khẩu thì thực hiện theo hướng dẫn tại quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu. Đối với các lô hàng xuất khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa, ngoài việc phải kiểm tra tên hàng, lượng hàng, chủng loại hàng hóa còn phải đối chiếu mẫu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu do doanh nghiệp xuất trình với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm thực tế xuất khẩu; khi có nghi vấn, cán bộ hải quan đề xuất ý kiến trình lãnh đạo chi cục hải quan để có chỉ đạo xử lý, có thể trưng cầu giám định của cơ quan chuyên ngành để xác định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010; bãi bỏ Quyết định số 1179/QĐ -TCHQ ngày 17/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.


Phạm Khánh (Sưu tập)

Tin khác