Quy định về việc hưởng lại trợ cấp đối với những người đã hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

19/08/2010

AGROINFO - Ngày 6-5-2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 613/QĐ -TTg về việc “Trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động (MSLĐ)”.

Để hướng dẫn cụ thể một số nội dung về chính sách theo quy định tại Quyết định 613/QĐ-TTg, ngày 1-6-2010 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH. Căn cứ quy định của Nghị định và Thông tư nêu trên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng đã có văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chính sách này đến với người được thụ hưởng.

 

Theo đó, những người đủ điều kiện hưởng lại trợ cấp là những người đã hết hạn hưởng trợ cấp MSLĐ, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp theo Quyết định số 60/HĐBT ngày 1-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hoặc không thuộc diện tiếp tục hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 812/TTg ngày 12-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ (kể cả những trường hợp đã hết hạn hưởng trợ cấp MSLĐ theo quy định tại Nghị định số 163/CP ngày 4-7-1974 của Hội đồng Bộ trưởng). Đối tượng này được hưởng trợ cấp hàng tháng nếu có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm (không tính thời gian công tác quy đổi) và khi hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

 

Những trường hợp đủ điều kiện nêu trên nhưng đang chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo; hoặc xuất cảnh trái phép; hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích; hoặc đã chết trước ngày 1-7-2010; hoặc đang hưởng một loại trợ cấp xã hội khác từ ngân sách Nhà nước thì không được giải quyết hưởng lại trợ cấp MSLĐ hàng tháng.

 

Mức hưởng lại trợ cấp hàng tháng được tính thống nhất chung (không phụ thuộc vào mức trợ cấp MSLĐ được hưởng trước đây) là 464.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp này được điểu chỉnh tăng khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Ngoài ra, trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế theo quy định; khi chết thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành.

 

Thời điểm hưởng lại trợ cấp đối với người thuộc diện được hưởng trợ cấp hàng tháng và đã hết tuổi lao động trước ngày ban hành Quyết định số 613/QĐ-TTg thì được hưởng lại trợ cấp từ ngày 1-5-2010; đối với những người thuộc diện được hưởng trợ cấp hàng tháng nhưng chưa hết tuổi lao động thì được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ tháng liền kề sau tháng người lao động hết tuổi lao động. Người đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chết sau ngày 1-7-2010 mà chưa được giải quyết hưởng trợ cấp thì vẫn giải quyết hưởng lại từ ngày 1-5-2010 đến ngày chết, đồng thời giải quyết hưởng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người đã chết.

 

Người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 613/QĐ-TTg nêu trên trực tiếp đến nộp đơn đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng cho BHXH các huyện, thị xã trong tỉnh hoặc BHXH tỉnh Đắk Nông để được giải quyết. Những trường hợp đang cư trú tại tỉnh Đắk Nông nhưng thôi hưởng trợ cấp từ nơi khác thì viết đơn gửi BHXH tỉnh, thành phố hoặc BHXH quận huyện nơi hưởng trợ cấp MSLĐ trước đây để được giải quyết. Trường hợp không trực tiếp đến nộp đơn thì gửi đơn bằng đường bưu điện để được giải quyết theo quy định. Người lao động có thể liên hệ với Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, BHXH tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 05013.543512 để được tư vấn hướng dẫn.

 

Đây là một chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, BHXH các huyện, thị xã, các cấp chính quyền địa phương cần nắm bắt rõ, đồng thời rà soát và thông báo đến mọi người dân đã thôi hưởng trợ cấp MSLĐ trước đây để mọi người được biết và liên hệ giải quyết hưởng chế độ, tránh trường hợp bỏ sót đối tượng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

 


Phạm Khánh (Sưu tập)

Tin khác