Hội thảo: Quản lý chất lượng thực phẩm, Kinh nghiệm châu Âu và chiến lược Việt Nam

29/09/2010

AGROINFO - Hội thảo diễn ra tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn, 16 Thụy Khê trong sáng ngày hôm nay, 29-9-2010... Hội thảo "Quản lý chất lượng thực phẩm, Kinh nghiệm châu Âu, Pháp và Chiến lược của Việt Nam" được tổ chức thông qua sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sán; IPSARD; VASS....

TS Casabianca Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển chăn nuôi đang trình bày báo cáo Tổng quan về tổ chức hệ thống quản lý thực phẩm tại Pháp, châu Âu.

Hội thảo có sự tham gia của TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng IPSARD, TS Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc VASS, TS Phùng Hữu Hào, Phó cục trưởng Cục Quảng lý chất lượng nông lâm thủy sản và nhiều nhà khoa học, chuyên gia của các cơ quan tổ chức.

Các thông tin chi tiết về nội dung của hội thảo này sẽ được cập nhật trong các bài viết tiếp theo trên IPSARD..

AGROINFO


Tin khác