Hiệu quả đầu tư KHCN nông nghiệp

05/04/2011

Mới đây, tại hội nghị “Đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án trong lĩnh vực KHCN nông nghiệp”, ông Nguyễn Thế Hinh, Phó Trưởng BQL các dự án Nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) đánh giá: “Mặc dù các dự án ODA đầu tư cho KHCN nông nghiệp mang lại hiệu quả cao và bền vững, song vẫn còn hạn chế do một số nguyên nhân như đánh giá hiệu quả đầu tư chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ giải ngân thấp của nhiều dự án khiến các nhà tài trợ còn ngần ngại dành vốn tài trợ cho KHCN…”.

Theo đánh giá ban đầu của đơn vị tư vấn độc lập, dự án KHCN nông nghiệp (AST) được sử dụng vốn vay của ADB, khoản vay 2283-VIE (SF) với tổng số vốn 40 triệu USD, đã đem lại hiệu quả rõ rệt về tăng cường năng lực nghiên cứu hướng tới khách hàng, đào tạo cán bộ nghiên cứu sau đại học tại các nước phát triển, đầu tư cơ sở vật chất cho 10 Viện nghiên cứu và 10 trường cao đẳng dạy nghề, tăng cường hệ thống dịch vụ khuyến nông cấp cơ sở tại 5 tỉnh dự án, xây dựng 30 chương trình đào tạo, cải tiến giáo trình bậc cao đẳng và dạy nghề.
Đây là dự án lần đầu tiên thí điểm việc tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu và khuyến nông, được thực hiện theo cơ chế thị trường, hướng tới khách hàng. Tính đến nay, lũy kế giải ngân toàn dự án 482,485 tỷ đồng, đạt 67% tổng vốn toàn dự án, trong khi thời gian thực hiện là 62,5%.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng đánh giá cao hiệu quả đầu tư của dự án KHCN nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo cán bộ nghiên cứu sau đại học và dịch vụ khuyến nông. Đồng thời đề nghị ADB và các Bộ ngành quan tâm xúc tiến chuẩn bị một dự án đầu tư tiếp theo về lĩnh vực KHCN nông nghiệp với tổng số vốn khoảng 100 triệu USD nhằm tiếp tục duy trì dòng vốn đầu tư cho KHCN nông nghiệp khi Chương trình Phát triển ngành Nông nghiệp (ASDP) đã kết thúc năm 2010 và dự án KHCN nông nghiệp (AST) sẽ kết thúc vào cuối năm 2012.
AGROINFO – Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam

Nguồn: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/1/15/15/76282/Default.aspx


Tin khác