Hàn Quốc với những trục trặc về động cơ tăng trưởng

25/11/2005

Dự báo nếu đồng won tiếp tục lên giá so với đồng USD, xu hướng tiêu dung yếu của thị trường xuất khẩu và trong nước sẽ ảnh hưởng không tốt tới tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới. Dự báo cả năm 2005 tốc độ tăng trưởng GDP tiếp tục giảm còn 3% và thậm chí xuống thấp tới 2% trong năm tới.

Dự báo nếu đồng won tiếp tục lên giá so với đồng USD, xu hướng tiêu dung yếu của thị trường xuất khẩu và trong nước sẽ ảnh hưởng không tốt tới tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới. Dự báo cả năm 2005 tốc độ tăng trưởng GDP tiếp tục giảm còn 3% và thậm chí xuống thấp tới 2% trong năm tới.|

Năm 2004, GDP Hàn Quốc đạt 680 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng đạt 4,6%, cao hơn so với 3,1% năm 2003, tuy nhiên còn xa mới khôi phục lại được tốc độ tăng trưởng cao 7% của năm 2002. Năm mươi năm qua, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc tăng mạnh. Vào những năm 1960, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc là 79 USD thì đến năm 2004, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 15.050 USD/năm. (Nguồn: EIU). Giai đoạn 1998-2004, tốc độ tăng trưởng đầu tư trung bình đạt 1,4% hàng năm. Tuy nhiên, do giải ngân tín dụng và tăng trưởng thu nhập chậm, trong hai năm 2003-2004, chi tiêu dùng thực tế giảm 0,3%. Sáu tháng đầu năm 2005, nhìn chung tốc độ tăng trưởng xuất khẩu giảm.

(Theo Jephraim P Gundzik, Thời báo Châu Á)


Tin khác