1.500 tỷ đồng cho Chương trình khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới

25/05/2011

Để đẩy mạnh việc triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa cho biết, đã lên kế hoạch dự kiến, kinh phí để thực hiện Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 với dự kiến kinh phí sẽ là 1.500 tỷ đồng.

Theo Bộ NN&PTNT, Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 sẽ bao gồm các nội dung khoa học công nghệ và khoa học xã hội, kinh tế để giải quyết tổng thể những vấn đề đặt ra của nông thôn mới Việt Nam.
Do vậy, kinh phí được dự kiến sẽ dành tỷ lệ ưu tiên thích đáng cho nghiên cứu cơ sở lý luận, chính sách, dự báo, đào tạo nông dân... Đồng thời, tập trung nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình nông thôn mới.
Theo Bộ NN&PTNT, để bảo đảm thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, việc hình thành Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ trực tiếp, đưa ra được cơ sở khoa học vững chắc cho xây dựng nông thôn mới là cần thiết...
Bên cạnh đó, Chương trình cũng sẽ đẩy mạnh các mô hình trình diễn hướng tới hiệu quả trên thực tế như mô hình quy hoạch-kiến trúc nông thôn mới; mô hình ứng dụng công nghệ tưới kết hợp biện pháp canh tác nông nghiệp giảm phát thải mêtan và hiệu ứng nhà kính; mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao kết hợp cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn...
Theo Bộ NN&PTNT, việc hình thành chương trình khoa học công nghệ phục vụ trực tiếp, đưa ra được cơ sở khoa học vững chắc cho xây dựng nông thôn mới là cần thiết.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=461084


Tin khác