Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2010

27/09/2011

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), giá trị xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 9 ước đạt 2,4 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm lên 18,9 tỷ USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2010.

Bộ NN&PTNT nhận định khối lượng xuất khẩu phần lớn các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị xuất khẩu tăng khá mạnh do giá tăng cao. Trong đó, các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,7 tỷ USD, tăng 49,3%; thuỷ sản ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 26,7%; lâm sản đạt trên 3 tỷ USD, tăng 17%.
Cụ thể, mặt hàng gạo: Ước tháng 9 xuất khẩu 750 ngàn tấn, kim ngạch đạt 400 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 6,2 triệu tấn, kim ngạch đạt 3,1 tỷ USD, tăng 17,4% về lượng và 25,6% về giá trị. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm đạt 495 USD/tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2010. Thị trường In-đô-nê-xia tiếp tục tăng trưởng mạnh, vượt qua Phi-lip-pin trở thành thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Các thị trường khác như Ma-lai-xia cũng tăng gấp hơn 2 lần và Trung Quốc tăng gấp hơn 3 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Phi-lip-pin đã rời vị trí hàng đầu xuống thứ hai trong số các thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, do lượng xuất khẩu giảm 38,8% và kim ngạch chỉ bằng gần 1/2 cùng kỳ năm trước. Để bù vào sự sụt giảm của thị trường Phi-lip-pin, các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng cường xuất khẩu sang các thị trường mới như Băng-la-đet, Xê-nê-gan, Bờ Biển Ngà và Gana.
Sắn và các sản phẩm từ sắn: Xuất khẩu tháng 9 ước đạt 180 ngàn tấn, trị giá 65 triệu USD, đưa lượng xuất khẩu 9 tháng lên 2,1 triệu tấn và giá trị đạt 747 triệu USD, tăng 54,7% về lượng và 92,6% về giá trị so với năm 2010. Giá xuất khẩu bình quân 8 tháng tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 355,5 USD/tấn. Thị trường tiêu thụ chính của mặt hàng này là Trung Quốc, chiếm 92,7% tổng giá trị xuất khẩu.
Cà phê: Ước xuất khẩu tháng 9 đạt 40 ngàn tấn với trị giá 86 triệu USD, đưa lượng xuất khẩu 9 tháng lên 994 ngàn tấn và giá trị đạt 2,2 tỷ USD, tăng 8,9% về lượng và 66,5% về giá trị so với năm 2010. Giá cà phê xuất khẩu tiếp tục tăng, trong khi đó nguồn cung nội địa lại giảm đẩy giá cà phê trong nước tăng mạnh. Giá xuất khẩu bình quân 8 tháng đang ở mức 2.208 USD/tấn tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cao su: Khối lượng cao su xuất khẩu tháng 9 ước đạt 80 ngàn tấn và thu về 342 triệu USD, với ước tính này 9 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 530 ngàn tấn với trị giá 2,3 tỷ USD; tăng 3,3% về lượng và 61,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2010. Xuất khẩu cao su tăng trưởng về kim ngạch ở hầu hết các thị trường dù lượng xuất khẩu sang một số thị trường sụt giảm. Giá cao su xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm tăng 58,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.323 USD/tấn.
Chè: Ước xuất khẩu tháng 9 đạt 15 ngàn tấn với kim ngạch đạt 25 triệu USD, đưa tổng lượng chè xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 99 ngàn tấn, kim ngạch đạt 153 triệu USD, tăng nhẹ 1,2% về lượng và tăng 7,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu chè bình quân 8 tháng đầu năm đạt 1.520 USD/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2010.
Hạt điều: Tháng 9, xuất khẩu ước đạt 20 ngàn tấn với giá trị 190 triệu USD, đưa tổng lượng xuất khẩu 9 tháng đầu năm ở mức 129 ngàn tấn với trị giá 1,1 tỷ USD, mặc dù lượng giảm (-7,8%) nhưng kim ngạch vẫn tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2010. Khối lượng xuất khẩu giảm ở hầu hết các thị trường chỉ trừTrung Quốc tăng 10,1%, Nga tăng 8,3% và Các TVQ Ả Rập Thống nhất tăng 24,8%. Giá xuất khẩu tăng mạnh, giá xuất khẩu trung bình 8 tháng đạt 8.127 USD/tấn, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tiêu: Xuất khẩu tháng 9 ước đạt 15 ngàn tấn, kim ngạch đạt 103 triệu USD đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 9 tháng lên con số 115 ngàn tấn với giá trị kim gạch xuất khẩu 663 triệu USD, tăng 17,4% về lượng và gấp hơn 2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh, giá bình quân 8 tháng đạt 135.615 USD/tấn tăng gần 69% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung hạn chế khiến lượng xuất khẩu sang một số thị trường sụt giảm, nhưng kim ngạch vẫn tăng khá mạnh như Hoa Kỳ, Ai Cập, Pakixtan đều gấp hơn 2 lần về giá trị và Tây Ban Nha, Xingapo tăng gấp hơn 3 lần về giá trị.
Lâm sản và đồ gỗ: Tháng 8, xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính và đồ gỗ ước đạt 402 triệu USD đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 3 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 18%; sản phẩm mây tre, cói thảm ước đạt 146 triệu USD, giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm trước.
Thuỷ sản: Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản tháng 9 ước đạt 615 triệu USD đưa giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 4,4 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang hầu hết các thị trường lớn tăng trưởng khá về giá trị, điển hình như Hoa Kỳ tăng 35,3%, Hàn Quốc 41,8%, Trung Quốc 54,3%, Italia 43,1%./
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=480960#


Tin khác